Systémoví integrátori | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Kto je Systémový integrátor?

 • Inžinierska firma, ktorá úzko spolupracuje s Rockwell Automation a pre svoje projekty používa prevažne výrobky Rockwell Automation
 • Dodávateľ zákazky na kľúč, tj. projektu, riadiaceho systému, montáže, uvedenie celého systému do prevádzky,vrátane následného servisu
 • Firma, ktorá má expertízu a skúsenosti s aplikovaním priemyselnej automatizácie v určitých priemyselných oblastiach (výroba elektrickej energie, cementárne, papierne, obrábacie stroje atd.)
 • Firma, ktorá má vyškolených odborníkov na výrobky Rockwell Automation
 • Ekonomicky na Rockwell Automation nezávislá firma
 • Firma vykazujúca trvale dobré výsledky merané spokojnosťou zákazníka a obratom predaja

Aké sú výhody spolupráce mezi firmou Rockwell Automation a Systémovými Integrátormi?

 • Rockwell Automation je firma s úzkým zameraním na vývoj, výrobu a globálny predaj komponentov priemyselnej automatizácie
 • Systémový Integrátor je firma so znalosťami technologických procesov v rôznych oblastiach priemyslu
 • Spojenie týchto profesionálnych organizácií prináša našim zákazníkom najlepšie možné riešenie úloh riadenia ich technologických procesov.
 • Široký sortiment výrobkov firmy Rockwell Automation umožňuje Systémovému Integrátorovi ponúknuť kompletné riešenie od jedného výrobcu (od stykačov a relé, cez snímače, pohony, programovateľné logické automaty, až po software)
 • Rockwell Automation neustále vyvíja a zdokonaľuje svoje produkty. Tiež garantuje spoluprácu nových a starších riadiacich systémov a systematickou prácou so Systémovými Integrátormi je zabezpečené použitie optimálnych prostriedkov pre danú aplikáciu
 • Miestni Systémoví Integrátori sú schopní reagovať pružne a sú schopní zabezpečiť rýchly servis

V súčasnej dobe je vybudovaná sieť Autorizovaných Systémových Integrátorov pokrývajúcich celú Slovenskú republiku.

 


APV Elektro, spol. s r. o.

Jungmannova 16, 851 01 Bratislava
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 2 45643 067
fax: +421 2 45643 069
Autorizácia na produkty: MicroLogix, SLC500, Operátorské panely, Rockwell software, nízke napätie
Referencie v oblasti: vodné hospodárstvo, chemický priemysel, potravinársky priemysel
Popis:

 • Služby
  • Dodávky automatizačnej techniky, MaR a silnoprúdu
  • Inžinierska a dodávateľská činnosť
  • Komplexné dodávky, dodávky na kľúč
  • Projektová činnosť
  • Tvorba aplikačného softvéru
  • Pozáručný servis
 • Referencie
  • Informačné a riadiace systémy pre vodárenské dispečingy, úpravne vody, čistiarne odpadových vôd, elektronapájačky, turbonapájačky, atď.

 

EPROMONT s.r.o.

J. Zemana 2404/87, 911 01 Trenčín
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
tel.: +421 908 609 642
Autorizácia na produkty: PLC5, SLC500, ControlLogix, Operátorské panely, komunikácie, Rockwell software
Referencie v oblasti:  cementárne, sklárne, strojársky priemysel, automobilový priemysel
Popis:

 • Služby
  • Riadenie technologických procesov
  • Inžinierska a dodávateľská činnosť
  • Komplexné dodávky
  • Projektová činnosť
  • Tvorba aplikačného softvéru
  • Servis
 • Referencie
  • Riadiace systémy technológie v cementárňach, sklárňach, kameňolomoch, dopravníky, dopravné zariadenia v automobilke, atď.
  • vizualizácia technologických procesov

 

IS - Industry Solutions, a.s.

M. R. Štefánika 129, 010 01 Žilina
www: www.issk.sk

 

KYBERNETIKA, s.r.o., Košice

Orgovánová 4, 04011 Košice
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www: www.kybernetika.sk
tel.: +421 55 788 3112
fax: +421 55 788 3113
Autorizácia na produkty: PLC5, SLC500, ControlLogix, CompactLogix, MLX, Operatorské panely, Servopohony, Meniče, RSView
Referencie v oblasti: metalurgia, kovospracujúci priemysel, drevospracujúci priemysel, elektrotechnika, telekomunikácie, doprava
Popis:

 • Služby
  • vývoj, projektovanie a výroba elektrických a elektronických zariadení a systémov
  • projektovanie a výroba strojných konštrukcií a zariadení
  • vývoj a dodávka informačných systémov
  • vývoj a dodávka vizualizačných systémov
  • projektovanie, dodávka a programovanie riadiacich systémov
  • revízie elektrických zariadení
  • montáž elektrických zariadení
 • Referencie
  • RaM Sekcií chladenia ZPO2, USS Košice
  • rekonštrukcia a oprava riadiaceho systému VLO TVa, USS Košice
  • oprava riadiaceho systému rozvodu argónu a dusíka MPO OC2, USS Košice
  • MaR systému rozvodu argónu a dusíka pre spodné bublanie na prevážacích vozoch, USS Košice
  • oživovanie a nastavovanie meničov Allen-Bradley, Oceliareň, USS Košice
  • skúšobné linky, Technická univerzita Košice
  • oprava riadiaceho systému SIMICRO a meniča letmých nožníc, USS Košice
  • dodávka elektrickej časti a riadiaceho systému hrubej deliacej linky, Čačak, Srbsko
  • rekonštrukcia a oprava riadiacého systému čerpacej stanice pre vysoké pece, USS Košice
  • pilotné linky Tva a SVa, Výskumný a skúšobný ústav, USS Košice
  • oprava riadiaceho systému potrubnej pošty OC, USS Košice
  • etiketovacie linky, Molex Slovakia
  • kamerové inšpekčné systémy, USS Košice
  • montážne a testovacie zariadenie pre SQUIB, Molex Slovakia
  • systémy pre bezkontaktné meranie šírky, USS Košice
  • montážne a testovacie linky pre výrobu automobilových konektorov, Molex Slovakia
  • systémy pre sledovanie materialového toku pomocou čiarových kódov, USS Košice

 

M-D-J spol s .r. o.

Omská 14, 040 01 Košice
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www: www.mdj.sk
tel./fax.: +421 55 625 68 15
Mobil: +421 908 025 065
Autorizácia na produkty: PLC5, SLC500, ControlLogix, CompactLogix, Operátorské panely, komunikácie, Rockwell software
Služby:

 • Komplexná projektová činnosť (analýza, návrh, realizačné projekty, projekty skutkového stavu) v oblasti riadiacich systémov, dispečérskych SCADA/HMI systémov a informačných systémov
 • Priemyselné automatizačné systémy PLC pre riadenie technologických komplexov rôzneho prevedenia a typu.
  • Priemyselné počítače pre riadenie a informačné servery rôzneho výpočtového výkonu.
  • Priemyselné siete a prostriedky pre komunikáciu (Ethernet, ControlNet, DeviceNet, Profibus, Modbus, DH-485, DH+, Remote I/O, atď.).
  • Širokú škálu operátorských panelov od grafických, cez veľké textové panely, prenosové panely až po dispečérske TabletPC.
  • Vstupno-výstupné moduly (I/O moduly).
  • Dispečerské systémy s diaľkovým prenosom dát (GSM, GSM-GPRS, modem, rádio, wifi).
  • Komplexný hardvérový a softvérový servis riadiacich, informačných a dispečerských systémov
 • V oblasti manipulátorov a robotických pracovísk spoločnosť realizuje projekty, dodávky, inštaláciu, programovanie a odborný servis manipulátorov, mobilných robotických komplexov a mobilných teleoperátorov od renomovaných firiem. Firma taktiež zabezpečuje úvodné štúdie nasadenia manipulátorov v technologickom procese výroby
 • školenia zamerané na konfiguráciu a programovanie radiacich, vizualizačných a komunikačných systémov

Referencie:

 • Energetika
  • automatizácia teplárenských systémov
  • automatizácia elektrárenských celkov
  • meranie a vyhodnocovanie energií, vzdialený zber údajov
 • Hutníctvo
  • vysoké pece
  • oceliarne
  • zlievarenské linky
 • Automobilový priemysel
  • postrekové linky
  • lakovne
  • výrobné jednoúčelové stroje
 • Strojárenstvo
  • montážne linky
  • automatizované výrobné systémy
  • jednoúčelové stroje
 • Manipulácia s materiálom
  • manipulačné zariadenia
  • dopravníky, regálové zakladače
  • automatizované skladové systémy
 • Vodné hospodárstvo
  • ČOV - čističky odpadových vôd
  • vzdialené riadenie a monitorovanie
  • Chemické úpravne vôd
 • Drevospracujúci priemysel
  • spracovanie guľatiny
  • výroba a sušenie dosiek
  • výroba dýh

 

PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA a.s. Košice

Strojárenská 1, 040 01 Košice
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www: www.procaut.sk
tel.: +421 55 7202602
fax: +421 55 7202666
Referencie v oblasti: hutníctvo a výroba ocele, energetika, ekológia, automobilový priemysel, doprava, logistika, elektronický priemysel, textilný priemysel, chemický priemysel – priemyselné vlákna, farmaceutický priemysel
Služby:

 • Návrh, vývoj, testovanie, implementácia, údržba a modernizácia softvéru „na kľúč“, softvéru informačných systémov a aplikácií
 • Priemyselné automatizačné systémy PLC pre riadenie technologických komplexov rôzneho prevedenia a typu
 • Automatizácia, riadenie a vizualizácia technologických procesov
 • Systémy pre riadenie výroby & skladovania a pre logistiku (ERP, SCM, Order Management System)
 • Systémy pre plánovanie a rozvrhovanie výroby, sledovanie materiálových tokov, optimalizáciu a skracovanie výrobných cyklov
 • „Embedded“ systémy
 • Databázy a databázové aplikácie, Web aplikácie
 • Dispečerské HMI / SCADA systémy
 • Systémy pre automatizovaný zber dát na báze čiarových kódov a RFID
 • GPS monitoring vozidiel
 • Systémy v oblasti ekológie – monitorovanie škodlivých látok vo vzduchu, vode, odpadoch, monitorovanie rádioaktivity
 • Komplexná projektová činnosť (analýza, návrh, realizačné projekty, projekty skutkového stavu) v oblasti riadiacich a informačných systémov, kompletné dodávky investične náročných celkov, elektro projektov, merania a regulácie
 • Priemyselné siete a prostriedky pre komunikáciu (Ethernet, ControlNet, DeviceNet, Profibus, Modbus, DH-485, DH+, Remote I/O, atď.) - štruktúrovaná a optická kabeláž
 • E_learningový web portál
 • Outsourcing a konzultácie v oblastiach našej pôsobnosti
 • Školenia v oblasti IT (vlastné školiace centrum)

 

PROCONT, spol. s.r.o. Prešov

Kúpeľná 1/A, 080 01 Prešov
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www: www.procont.sk
tel.: +421 51 7580 611
fax: +421 51 7580 650
Autorizácia na produkty: ControlLogix, CompactLogix, MicrolLogix, PLC5, SLC500, PanelView, FactoryTalk View, PowerFlex, komunikačné siete EtherNet/IP, ControlNet, DeviceNet, DH485, DH+
Referencie v oblasti: vodohospodárstvo, drevospracujúci priemysel, manipulácia s materiálom, potravinárstvo, .elektrotechnika, strojárstvo

Popis:

Služby:

 • Inžinierska a dodávateľská činnosť v priemyselnej automatizácií
 • Tvorba projektovej dokumentácie
 • Dodávky automatizačnej techniky
 • Výroba a dodávky manipulačnej techniky
 • Tvorba aplikačného softvéru
 • Servis a údržba, diaľkový servis
 • Komplexné dodávky vo vyššie uvedenom rozsahu

Referencie:

 • Dispečingy pre výrobu pitnej vody
 • Prepájanie dispečingov po WAN
 • Diaľková komunikácia vodárenských objektov s dispečingami cez rádiové siete a siete mobilných operátorov (GSM, LTE, GPRS)
 • Riadiace systémy a vizualizácia (SCADA/HMI) pre potravinársky priemysel
 • Riadiace systémy pre ČOV
 • Manipulátory
 • Robotické pracoviská
 • Výroba technologických rozvádzačov a elektrických rozvodov.
 • Dopravníkové systémy
 • Ručné manipulačné zariadenia
 • Projektová dokumentácia technologických zariadení

 

TRELLIS, a.s.

Rybárská 5, 911 01 Trenčín
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www: www.trellis.sk
tel.: +421 32 652 51 61
fax: +421 32 652 51 60
Autorizácia na produkty: PLC5, SLC500, ControlLogix, Operátorské panely, komunikácie, Rockwell software
Referencie v oblasti: vodné hospodárstvo, energetika, cementárne, sklárne, strojársky priemysel, drevársky priemysel, gumárenský priemysel, stavebníctvo, automobilový priemysel
Popis:

 • Služby
  • Riadenie technologických procesov
  • Inžinierska a dodávateľská činnosť
  • Komplexné dodávky
  • Projektová činnosť
  • Tvorba aplikačného softvéru
  • Servis
 • Referencie
  • Riadiace systémy pre kotolne, ČOV, úpravne vody, technológie v cementárňach, sklárňach, kameňolomoch, lisy, dopravníky, dopravné zariadenia v automobilke, atď.
  • vizualizácia technologických procesov

 

 

TTC , s.r.o.logottc

Piaristická 2, 949 01 Nitra
email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
www: www.ttc.sk
tel.: + 421 (37) 6519 529
fax: + 421 (37) 7410 021
Popis: Sme systémový integrátor v oblasti automatizovaného riadenia technologických procesov s viac ako 20 ročnými medzinárodnými skúsenosťami. Poskytujeme služby pokrývajúce celkový životný cyklus projektov od konzultácií, dizajnu, cez implementáciu až po následnú zákaznícku podporu. Naše služby poskytujeme predovšetkým v ropnom a plynárenskom priemysle, energetike, vodárenstve a v chemickom priemysle.

 • Služby
  • dodávky komplexných riešení v oblasti riadiacich systémov PLC, DCS
  • vývoj a implementáciu vlastného systému na manažment potrubných sietí a detekciu únikov (PIPEMAN)
  • poradenstvo a konzultačná činnosť v oblasti riadiacich systémov
  • výrobu, inštaláciu a oživenie rozvádzačov
  • lokálne dispečerské centrá a centrálne dispečingy
  • zber dát a riadenie technológie (SCADA)
  • systémy na bezpečnostné odstavenie technológie (SIL)
  • požiarne a plynové systémy (F&G)
  • prevádzkové informačné systémy (IS)
  • potrubné riadiace systémy
  • potrubné manažérske nadstavbové systémy (CMS)
  • hydraulické simulácie, nadstavby a optimalizácie
  • zákaznícku podporu a servis
 • Referencie v oblasti vodárenstva:
  • komplexné riešenia automatizácie technologických procesov výroby, úpravy, dodávky pitnej a úžitkovej vody
  • realizácia ASRTP a MaR pre čistiarne odpadových vôd
  • realizácia centrálnych dispečingov vodovodných, kanalizačných sietí a čistiarní odpadových vôd
  • SCADA riešenia
  • komunikačné technológie
  • hardware, software a návrh systémových riešení
  • systém detekcie únikov PIPEMAN, hydraulická analýza, predikcia, riadenie a inventarizácia produktu v potrubnej sieti, softwarové simulácie
  • zisťovanie skutkového stavu (site survey) a štúdie realizovateľnosti
  • audit bezpečnosti technológií, identifikácia technologických rizík
  • školenia, preventívny a operatívny servis (365/24)