Home | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Aktuálne TOP riešenia

Rýchla a spoľahlivá bezdrôtová sieť od ProSoft Technology

Priemyslový Hotspot rady RadioLinx 802.11n (RLXIB-IHN) je vysokorýchlostný radiomodem určený do priemyselného prostredia, ktorý plní úlohu bezdrôtového Ethernet prepínača (switch). Výhodou tohto riešenia nie je len možnosť spojenia inak nedostupných miest, ale aj možná náhrada klasickej kabeláže, rýchle a jednoduché rozšírenie súčasných sietí a s tým spojená úspora nákladov na nákup a vedenie kabeláže, či prípadné výpadky z dôvodu poškodenia.

Solomon

Kinetix 5100

Nový servopohon Kinetix 5100 má široké možnosti použitia. Zvlášť vhodný je pre malé a stredne veľké aplikácie, ktoré vyžadujú efektívne servoriadenie. Meniče Kinetix 5100 majú štandardné vstupy a výstupy, rôzne režimy ovládania, funkciu STO (odpojenie točivého momentu motoru) a duálny port EtherNet/IP. Ďalšou výhodou je možnosť zvoliť samostatné ovládanie bez riadiaceho systému, riadenie cez Micro800 alebo systémy Logix. Automatické ladenie znižuje potreby a čas na uvedenie do prevádzky.

produkt 1

Inovatívne riešenie pre Edge computing

Vzhľadom na to, že zariadenia na rozhraní OT sietí generujú a spracovávajú stále väčšie objemy dát, potrebujú priemyselné podniky pokročilú výpočtovú infraštruktúru, ktorá sa ľahko nasadzuje a spravuje, je chránená proti strate dát, čo najlepšie zabezpečená proti kybernetickým hrozbám a schopná autonómnej prevádzky.

Firma Stratus, technologický partner Rockwell Automation, patrí k popredným svetovým výrobcom hardvéru pre Edge computing. Produkty firmy Stratus predstavujú vysoko automatizovanú výpočtovú platformu, ktorá umožňuje rýchle, efektívne a spoľahlivé poskytovanie kritických podnikových aplikácií na rozhraní podnikových OT sietí.

Viac informácií nájdete tu

 edge

Systém nosných ramien od spoločnosti ALUMINIUMARM

Ideálna pracovná poloha rozhrania človek – stroj je kľúčová pre získanie prehľadu a kontroly nad priemyselnými strojmi a zariadeniami. Systém nosných ramien od spoločnosti ALUMINIUMARM umožňuje jednoduchú zmenu pracovnej polohy rozvádzačových skríň s integrovanými ovládacími panelmi, tlačidlovými ovládačmi, zobrazovacími terminálmi alebo priemyselnými počítačmi. Nové stavebnicové systémy ALM 060 a ALM 090 od spoločnosti ALUMINIUMARM ponúkajú dva kompletné programy nosných ramien v kompaktnom a odolnom dizajne s nosnosťami 60 kg a 120 kg. Medzi hlavné výhody patrí robustná konštrukcia, estetický a jednotný dizajn v širokom rozsahu zaťaženia, rýchla montáž alebo ľahké nastavenie vrátane požiadavky na ľahké vedenie káblov.

Viac informácií nájdete tu

ALUMINIUMARM