Novinky | Rockwell Automation distributor | ControlTech

ArmorKinetix - decentralizované řešení servopohonů

ArmorKinetix

 

ArmorKinetix je novinkou v portfoliu servopohonů. Jedná se o servopohon postavený na platformě Kinetix 5700, který nabízí nejmodernější způsoby řízení a je určený pro ty nejnáročnější aplikace a systémy. K dispozici jsou dvě verze – DSD a DSM. Verze DSD (Distributed Servo Drive) nabízí servopohon umístěný separátně od servomotoru. Verze DSM (Distributed Servo and Motor) nabízí motor a drive v jednom kompaktním celku. Princip fungování aplikace je podobný jako u Kinetix 5700. V rozváděči je umístěn napájecí modul, od kterého vedou kabely k prvnímu ArmorKinetixu – tyto hybridní kabely vedou jak napájení, tak komunikaci Ethernet/IP. Hybridní kabely se použijí také pro propojení všech pohonů ArmorKinetix na stroji. Pomocí ethernetového kabelu od poslední osy do řídicího modulu lze také zajistit kruhovou topologii komunikace - DLR (Device Level Ring). Maximální počet os na jeden napájecí modul je 24. Je možné zapojit více napájecích modulů v režimu multiple (propojení více napájecích modulů) a počet os navýšit. Součástí servopohonů je také LED signalizace pro rychlou diagnostiku stavu zařízení.

 

ArmorKinetix2

 

DSD (Distributed Servo Drive)

V této verzi je motor umístěn separátně od pohonu, což umožňuje umístit drive kdekoliv na stroji nebo v blízkosti motoru. Díky této možnosti má verze DSD široké možnosti využití. Lze připojit servomotory řady VP, MP nebo lineární motory. Mezi další vlastnosti verze DSD můžeme jmenovat provedení krytí IP66 nebo IP67, možnost komunikace EtherNet/IP (1Gbit) s podporou DLR a napájení 230 V nebo 400 V. Samozřejmostí jsou také rozšířené bezpečnostní funkce – bezpečnost až SIL3/PLe umožňuje safety po ethernetu a funkce typu STO (bezpečné odpojení točivého momentu), SS1 (bezpečné zastavení), SLS (bezpečné otáčky), SDI (směr) a další.

ArmorKinetix3

 

DSM (Distributed Servo and Motor)

U verze DSM je motor a drive nabízen v kompaktním celku. Je zde použit osvědčený motor řady VPL. Jak napájení, tak stupeň krytí je stejný jako u předchozí verze. Stupeň bezpečnosti je dána zvolenou zpětnou vazbou od motoru a může bát také až SIL3/PLe. U obou možností lze integrovat brzdu. Pokud srovnáme rozměry standardního motoru VPL s integrovanou verzí DSM, je ArmorKinetix jen o pouhých cca 100 mm delší.

ArmorKinetix3

 

Napájecí modul

Na napájecí modul ArmorKinetix lze připojit až 24 os. K dispozici je také zapojení multiple, což znamená, že lze propojit více napájecích modulů pro potřebu více jak 24 os. Napájení je možné na napěťové hladině 230 V nebo 400 V, do výkonu až 15 kW.

ArmorKinetix3

 

  

ArmorKinetix samozřejmě podporuje protokol CIP Motion – polohování v reálném čase. Tím, že koncept tohoto nového servořízení je postaven na Kinetix 5700, má i napájecí modul k dispozici displej z Kinetix 5700 s klávesnicí, tudíž ovládání modulu je velmi podobné. Programování je stejné jako u Kinetix 5700, tedy přes Studio 5000.

 

Výhody ArmorKinetix

  • Podpora CIP motion – polohování v reálném čase
  • Programování je shodné s Kinetix 5700, tedy přes Studio 5000.
  • Celkové snížení nákladů na systém
  • Úspora nákladů a času při instalaci a uvádění do provozu
  • Snížení délek kabeláže v průměru až o 30%
  • Zmenšení rozváděče s nižšími nároky na chlazení
  • Vyšší produktivita
  • Vyšší flexibilita systému
  • Nižší bezpečnostní riziko díky pokročilým bezpečnostním funkcím
  • Rychlá výměna poškozených modulů

 

 

Videa:

 

Dokumentace: