Novinky | Rockwell Automation distributor | ControlTech

Informácie k novým cenníkom

Vážený zákazník,

 

V druhom štvrťroku 2021 dosiahli početné indexy spotrebiteľských a výrobných cien historických maxím odrážajúce nové inflačné tlaky na výrobcov, ktoré neboli zaznamenané po celé desaťročia. Táto inflácia má globálny charakter, šíri sa naprieč všetkými oblasťami výroby a môže, ale nemusí byť svojou povahou prechodná. Rovnako ako u všetkých ostatných svetových výrobcov majú tieto nedávne a neobvyklé inflačné tlaky významný a podstatný vplyv na celé portfólio produktov spoločnosti Rockwell Automation.

Od začiatku pôsobenia týchto mimoriadnych inflačných faktorov sa spoločnosť Rockwell Automation snaží nepretržite pracovať na zmiernení, minimalizácii a absorpcii dopadu týchto inflačných faktorov na svoj sortiment. Žiaľ, šírka a rozsah tohto vplyvu vyústili v nutnosť prijať osobitné opatrenia, ktoré by kompenzovalo časť zvýšených nákladov.

S účinnosťou od 28. novembra 2021 preto spoločnosť Rockwell Automation dočasne navýši cenníkové ceny o 4,3 % pri takmer všetkých produktoch v rámci portfólia spoločnosti Rockwell Automation. Týchto 4,3 % predstavuje prírastok k nedávnej každoročnej augustovej úprave. Tieto úpravy sú v súlade s mnohými globálnymi inflačnými indexmi odrážajúcimi spotrebiteľskú a výrobnú infláciu. Ukazovatele a ich nové historické maximálne hodnoty možno nájsť na internetovej stránke OECD.

Predpokladáme, že táto dodatočná úprava cenníkových cien o 4,3 % bude dočasná a bude zrušená, len čo tieto veľmi neobvyklé inflačné tlaky ustúpia. Pokiaľ dôjde k "návratu k normálu" z týchto nadsadených nákladov, bude oznámený časový plán stiahnutia.

Spoločnosť Rockwell Automation bude aj naďalej sledovať vývoj situácie a neobvyklé prostredie s vysokou infláciou a pracovať na minimalizácii dopadov na našich zákazníkov.

 

Ďakujeme za pochopenie vzniknutej situácie, ktorú nemôžeme nijako ovplyvniť.