Novinky | Rockwell Automation distributor | ControlTech

FactoryTalk Optix – zjednodušme si vývoj vizualizační aplikace

FT Optix logo

 

Zbavme se opakování stejných úkonů

Na seminářích, které pořádáme pro naše zákazníky, aby se blíže seznámili s vizualizační platformou FactoryTalk Optix, se opakovaně setkáváme s jedním okruhem otázek. Účastníky našich seminářů zajímá, jak nejlépe zautomatizovat či zjednodušit proces při vývoji aplikace, kdy často dochází k tomu, že je třeba některé vývojové kroky opakovat víckrát či dokonce mnohokrát.

Jedná se především o opakované vytváření aplikačních proměnných a objektů, kopírování stejného rozvrhu (layoutu) několika objektů na více místech v projektu a podobně.

V tomto článku se vám pokusíme nabídnout některé nástroje, které mohou v podobných případech vaši práci výrazně usnadnit a zrychlit.

 

 

Uživatelské knihovny objektů

library iconFT Optix Studio nabízí knihovnu předpřipravených objektů. Naleznete ji pod ikonou Template Libraries v horní navigační liště.

Template Libraries obsahuje více než 1000 objektů, které pro nás připravili autoři Optix Studia a které můžete libovolně využít ve své aplikaci.

Template Libraries dále nabízí možnost vytvoření vlastní uživatelské knihovny objektů. Pro vytvoření nové knihovny stačí kliknout na tlačítko + vedle vyhledávacího řádku:

Template Libraries  illustration

 

Knihovnu si pojmenujte libovolným názvem. Objekty do své uživatelské knihovny přidáte jejich prostým přetažením z Project View v levé části obrazovky do prostoru knihovny. K takto vytvořeným uživatelským objektům můžete v knihovně přidat vlastní komentář. Uživatelskou knihovnu pak můžeme v rámci projektu uložit.

Verze Pro FT Optix Studia, která umožňuje práci se vzdálenými repozitáři, nabízí možnost uložit uživatelsky vytvořenou knihovnu do repozitáře na GitHubu, GitLabu, BitBucketu či Azure DevOps. Takto uložená knihovna může být potom snadno využívána v dalších aplikacích.

Pomocí uživatelských knihoven můžete snadno vytvářet šablony složených objektů či kontajnerů s opakujícími se prvky a vícenásobně je používat v jedné nebo ve více aplikacích. Jakýkoliv objekt, který jste vytvořili v Project View dané aplikace, se stane prvkem vaší knihovny poté, co jej do ní přetáhnete, a to včetně veškerých vnořených dceřiných objektů.

 

 

C# skripty ve FT Optix

FT Optix je postaven na logice objektově orientovaného programování a jazyka C#. Optix Studio obsahuje mnoho předdefinovaných funkcionalit, které můžete využívat v grafickém uživatelském rozhraní. Tato nabídka nativně podporovaných vlastností se rozšiřuje s každou novou verzí FT Optix Studia. Studio však navíc přináší i možnost, abyste připadnou funkcionalitu, která zatím není podporována nativně, vytvořili pomocí vlastního C# skriptu.

 

C# skritpy je možné ve FT Optix využít dvěma způsoby

Runtime scripting

skripty, které běží při nasazení aplikace, přenášejí se do runtime. Těmito skripty můžete naprogramovat chování aplikace při různých událostech a uživatelských interakcích.

 

Design scripting

skripty, které se do runtime aplikace nepřenášejí. Slouží pouze při vývoji – právě k zjednodušení některých opakujících se vývojářských postupů (vytváření proměnných, objektů apod.). 

C# skripts in FT Optix

 

Každý script vám nabízí ikonku nastavení, kterou vidíte na obrázku výše. Kliknutím na ikonku se přenesete do textového editoru pro psaní kódu (VS Code, SublimeText či jiného), kde můžete číst i upravovat zdrojový kód skriptu.

 

 

Knihovna skriptů v Template Libraries

O Template Libraries již byla zmínka – jde o knihovnu předdefinovaných objektů ve FT Optix Studiu. Součástí této knihovny je i složka Scripts. V ní naleznete předpřipravené runtime i design skripty, které vám mohou usnadnit vývoj aplikace anebo aplikaci obohatit o další funkcionality.

Součástí každého skriptového objektu v této knihovně je i popis, který obsahuje návod, jak skript do aplikace zařadit (většinou jde o jeho přetažení do složky NetLogic v Project View) a jak jej správně využívat. 

scripts in Template Libraries

 

  

Knihovna scriptů na Githubu

Další skripty pro zjednodušení vývoje aplikací naleznete na otevřené platformě GitHub.

Tento GitHub profil patří samotným autorům FT Optix, developerskému týmu Rockwell Automation - ASEM, a nabízí se na něm v tuto chvíli 65 repozitářů obsahujících zdrojový kód některých demo aplikací, ale také užitečné vývojářské skripty. Naleznete zde samozřejmě i skripty pro vytváření objektů a aplikačních proměnných. 

scripts on na Github

 

V každém repozitáři doporučujeme se nejdříve seznámit se souborem README.md, který obsahuje popis skriptu a instrukce pro jeho implementaci.

Zvláštní vaši pozornost pak může upoutat repozitář nazvaný NetLogic_CheatSheet.

Jedná se o soubor mnoha užitečných skriptů pro design i runtime, rad a návodů pro usnadnění vývoje aplikací.

 

 

Návody, jak vytvářet objekty a proměnné pomocí scriptů – C# API

Pokud se chcete do psaní vývojářských skriptů v jazyce C# pustit sami, nebo chcete lépe pochopit systém, jak design skriptování ve FT Optix funguje, doporučujeme vám projít poměrně podrobné návody k vytváření skriptů, které jsou dostupné na FactoryTalk Optix Online Help.

Konkrétně můžeme doporučit stránku Developing projects with C#, na které najdete vysvětlení systému NetLogic a obecného používání C# skritpů ve FT Optix,a především pak stránku C# APIs Reference, která obsahuje podrobnou dokumentaci FT Optix C# API.

 

 

Máte-li další otázky týkající se FactoryTalk Optix, neváhejte nás prosím kontaktovat, případně navštivte některý ze seminářů, které pořádáme na různých místech v ČR i v zahraničí. Pro informace o nejbližším FT Optix semináři ve vašem okolí kontaktujte prosím obchodního manažera ControlTech pro váš region.