Novinky | Rockwell Automation distributor | ControlTech

FactoryTalk Analytics Logix AI – verze 3.0

LogixAI

 

Softwarový produkt FactoryTalk Analytics Logix AI umožňuje snadnou implementaci umělé inteligence do průmyslových provozů. Systém v tréninkovém režimu studuje závislosti vstupních proměnných a sám vytváří datový model, pomocí kterého potom v běžném režimu predikuje hodnoty sledované proměnné.

 

FactoryTalk Analytics Logix AI  je v praxi používán:

  • jako nástroj prediktivní údržby – pomocí datového modelu je schopen dopředu upozorňovat na možnost vzniku anomálních situací v provozu a tedy i na potřebu zásahů údržby
  • jako virtuální senzor (soft sensor) – algoritmy umělé inteligence pomáhají stanovit hodnoty, které by jinak bylo obtížné, nákladné nebo zcela nemožné měřit reálnými senzory

 

Nová verze 3.0

  • Přináší vylepšení tréninkového režimu systému: vylepšená konzistence a stabilita modelu, schopnost zpracovávat nevyvážená data, zvýšení konfiguračního vstupu dat, implementace inverzních a exponenciálních vztahů, obrana proti „přetrénování“.
  • Nejdůležitější změnou ve verzi 3.0 je však způsob, jakým je FT Analytics Logix AI dodáván. Doposud byl dodáván jako pevně instalovaná součást compute modulu určeného k instalaci do šasi procesorů ControlLogix. Od verze 3.0 je systém dodáván jako volný softwarový Linuxový kontejner, který může být instalován libovolně do jakéhokoliv dedikovaného počítače, virtuálního stroje nebo i do volně dostupného compute modulu.

 

 

Více informací o FactoryTalk Logix AI: